Monthly Archives: July 2016

Tuvojas skola, kā visu nopirkt?

Skolas tuvošanās daudzos vecākos var radīt lielus stresus un pārdzīvojumus, jo tuvojas laiks kad nāksies iegādāties mācību grāmatas, klades, kancelejas preces, paģērbu un visu pārējo kas nepieciešams jaunajiem skolniekiem.

Šajā laikā vecāki ļoti bieži saskaras ar problēmām, kas rodas no lielajiem izdevumiem. Šis faktors var novest pie nepieciešamības aizņemties kādu kredītu. Ļoti bieži šie kredīti ir ātrie kredīti. Tas nozīmē, augustā tiek paņemts kredīts mācību materiālu un līdzīgu lietu iegādei, bet septembrī nākas šo aizdevumu atmaksāt.

Daudzos gadījumos var rasties sarežģījumi ar šo kredītu atmaksu, jo septembris nāk ar jauniem izdevumiem un ne vienmēr viss ir apvienojams. Tieši tāpēc, vecākiem būtu jācenšas rast iespējas ietaupīt uz šo preču iegādi. Pirmsskolas laikā tiek rīkotas plašas akcijas teju visos veikalos. Ir iespējams iegādāties burtnīcas par dažiem centiem, kancelejas preces ar atlaidēm un tamlīdzīgi. Šādas iespējas izmantojot var rast patiešām ievērojamus ietaupījumus. Turklāt, pareizi izplānojot pirkumus, var pat rast iespēju neizmantot kredītus vai samazināt nepieciešamo naudas summu līdz minimumam.

Advertisements

Kāpēc nepieciešama ģimenes budžeta plānošana?

Kā jebkurā citā dzīves jomā, arī ģimenes finansēs ir nepieciešams ieguldīt zināmu daļu darba, lai tās tiktu izlietotas maksimāli efektīvi. Tieši šis iemesls ir noteicošais ģimenes budžeta plānošanā. Lai sasniegtu efektīvu un produktīvu naudas izlietojumu, ir nepieciešams plānot izdevumus attiecībā pret ienākumiem tā, lai nerastos iztrūkumi un sarežģījumi.

Ģimenes budžetā ļoti svarīgi ir ņemt vērā to, ka iesaistītas ir vairākas personas. Šis aspekts ir ļoti nozīmīgs, jo katram var būt savas vēlmes un savi uzskati par to kā šos līdzekļus tērēt. Ja ģimenē netiek plānoti izdevumi un budžets kopumā, tad rodas situācijas ka viens no ģimenes locekļiem iepērkas, bet pārējie par to neko nezina un arī tērē līdzekļus pēc saviem ieskatiem. Šādā veidā var ļoti ātri iztērēt daudz vairāk naudas kā tas būtu vēlams.

Plānojot ģimenes budžetu var atrisināt daudzas problēmas pirms tās vēl ir radušās. Kopīgi apspriežot pirkumus un citus izdevumus, ir iespējams panākt visizdevīgākos un visiem ģimenes locekļiem pieņemamākos lēmumus. Šādi var maksimāli apmierināt visu vēlmes, neriskējot ar tādām lietām kā ikmēneša maksājumi un citi, neatliekami, izdevumi.

Veiksmīgi plānojot ģimenes budžetu ir arī iespējams ievērojami ietaupīt. Tā vietā, lai tērētu naudu tur kur tas ir nepieciešams un pēc tam kur sanāk, var izlietot naudu pēc iespējas optimālāk un izdevīgāk. Šādi var notikt tad, ja budžeta plānošana ir pārdomāta un tas tiek darīts prasmīgi. Ietaupīt nebūt nav viegli, bet tas ir iespējams.

Ja ģimenē ir tikai viens pelnītājs, tas nenozīmē ka visa nauda ir tikai vienai personai, jo ģimenes budžets ir visai ģimenei kopīgs. Arī ja pelnītāji ir vairāki, tas nenozīmē ka vienam ir lielākas tiesības uz šo naudu. Veiksmīgi izplānots ģimenes budžets, katram ļauj paturēt zināmu līdzekļus, neapgrūtinot kopējos ģimenes izdevumus un maksājumus.

Mūsdienās budžeta plānošana ir ļoti populāra un aktuāla. Taču kā princips tas ir pastāvējis teju vienmēr, līdz ar to, plānot ģimenes finanses ir ne tikai noderīgi un izdevīgi, bet tas ir jau ar laiku pārbaudīts veids kā nodrošināt ģimenes finansiālo stabilitāti.

Bezdarbnieka pabalsts

Par bezdarbnieku uzskatāma persona, kas nekur nestrādā, taču nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ja tā meklē darbu, ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās, ir sasniegusi 15 gadu vecumu, nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē, neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta. Ja iepriekš minētie nosacījumi ir ievēroti, lēmumu par bezdarbnieka statusu Valsts nodarbinātības aģentūrā pieņem vienas dienas laikā.

Bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai vispirms jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga. To aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms tā mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu.

Pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir deviņi mēneši, neatkarīgi no apdrošināšanas (darba) stāža. Pirmos trīs mēnešus pabalstu izmaksā piešķirtajā apmērā (piešķirtais pabalsta apmērs ir 50-65 % no vidējās iemaksu algas, atkarībā no apdrošināšanas (darba) stāža), nākamos trīs mēnešus – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, pēdējos trīs mēnešus – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas persona ir kopusi bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmusi, bērna kopšanas pabalstu (iemaksas par personu veikusi valsts), bijusi invalīds, kas atguvis darbaspējas, kopusi bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, piešķirtais bezdarbnieka pabalsts ir 60 % no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (pašlaik tie ir 76,84 EUR mēnesī par pirmajiem trijiem mēnešiem).

Vienlaicīgi, nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz to laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.